Knihovna AMBIS - katalog Clavius
Hlavní stránka katalogu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavná stránka katalógu

Rejstřík pro pole Klíčové slovo - část Pr  

LANius


Části : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
, zpět

Pro pomalé spojení : Pa-Pn, Po-Pp, Pr, Př-Pz
  << Vyhledávat ve všech dokumentech - zde jsou použité termíny : >>  
PR (3)
PR agentury (2)
práce (55)
práce a rodina (1)
práce manažera (1)
práce s daty (1)
práce s kamerou (1)
práce s počítačem (1)
práce s talenty (1)
práce se skupinou (1)
práce se sny (1)
práce se zaměstnanci (1)
práce ve skupině (1)
pracoviště (5)
pracovně právní odpovědnost (1)
pracovně právní vztah (1)
pracovně-právní vztah (1)
pracovněprávní (1)
pracovněprávní předpisy (1)
pracovněprávní sankce (1)
pracovněprávní subjektivita (1)
pracovněprávní vztah (2)
pracovněprávní vztahy (20)
Pracovněprávní vztahy (1)
pracovní (3)
pracovní a rodnné právo (1)
pracovní benefity (2)
pracovní cesta (5)
pracovní cesty (1)
pracovní činnost (1)
pracovní diagnostika (1)
pracovní diskriminace (1)
pracovní doba (4)
pracovní fond (1)
pracovní chování (2)
pracovní jednání (1)
pracovní kapitál (3)
pracovní kázeň (4)
pracovní kniha (1)
pracovní kolektivy (1)
pracovní kooperace
pracovní migrace (3)
pracovní místa (7)
pracovní místo (2)
pracovní motivace (19)
pracovní neschopnost (1)
pracovní normy (1)
pracovní normy na pracoviš.. (1)
pracovní podmínky (4)
pracovní podmínky žen (4)
pracovní pohovor (1)
pracovní pohovory (2)
pracovní poměr (65)
Pracovní poměr (4)
pracovní poměr na dobu urč.. (1)
pracovní poměry souběžné (65)
pracovní poměry vedlejší (65)
pracovní porady (1)
pracovní povinnosti (1)
pracovní povolení (1)
pracovní pozice (1)
pracovní právo
Pracovní právo (1)
pracovní právo ČR (1)
pracovní právo EU (1)
pracovní proces (4)
pracovní prostředí (6)
pracovní prostředky (1)
pracovní příležitosti (2)
pracovní řád (1)
pracovní sešit (1)
pracovní schopnost (1)
pracovní síla (3)
pracovní skupina (1)
pracovní skupiny (5)
pracovní smlouva
Pracovní smlouva (1)
pracovní spokojenost (4)
pracovní spoločenské událo.. (1)
pracovní styk (1)
pracovní systémy (1)
pracovní trh
pracovní trhy (1)
pracovní tým (1)
pracovní úkoly (2)
pracovní úraszy (1)
pracovní úraz (9)
pracovní úrazovost (1)
pracovní úrazy (2)
pracovní výkon (18)
pracovní výkonnost (3)
pracovní vztahy
pracovní způsobilost (1)
pracovníci (7)
pracovníci soukromých bezp.. (1)
pracovníci ve zdravotních.. (1)
pracovník (3)
pracovník banky (3)
Pragis a. s. (1)
Pragma (1)
pragmatika v logice (5)
Práh (1)
Praha (2)
Praha 4 (1)
praktická (2)
praktická aplikace marketi.. (1)
praktická cvičení (4)
praktická implementace (1)
praktická reklama (1)
praktická stáž (1)
praktické aplikace (1)
praktické ocenění (1)
praktické příklady (1)
praktické učení (3)
praktické zkoušky (1)
praktické zkušenosti (1)
praktický marketing (1)
praktický příklad (1)
praktiky (1)
prameny (1)
prameny práva (2)
prameny úpravy mzdy a platu (1)
praní peněz (1)
praní špinavých peněz
Praní špinavých peněz (2)
praní špinaých peněz (1)
prarodiče (1)
Pratten, Julie (1)
práva (5)
práva a povinnosti (1)
práva a povinnosti akcioná.. (1)
práva a povinnosti společn.. (4)
práva dítěte (1)
pravá hemisféra (1)
práva jednatele (1)
práva k nehmotným statkům (1)
práva k nehmotným statkům.. (1)
práva majitele (1)
práva majitele zvířete (1)
práva menšin (1)
práva na označení (1)
práva průmyslová (1)
práva zaměstnanců (1)
práva ze zápisu (1)
pravda (2)
pravda bytí (1)
pravděpodobnost
pravděpodobnostní metody (1)
pravděpodobnostní rozhodov.. (2)
pravěk (3)
pravicový extremismus (1)
pravidelné investování (1)
pravidla (5)
pravidla a tvorby výkresů (1)
pravidla financování (1)
pravidla pravopisu (1)
pravidla přístupu (1)
pravidla regulace (1)
pravidla společenského cho.. (1)
pravidla UNCITRAL (1)
pravidla vedení sporu (1)
právní (7)
právní administrativa (1)
právní aspekty (5)
právní aspekty demografick.. (1)
právní aspekty fúze a.s. (1)
právní aspekty internetové.. (1)
právní aspekty IT služeb v.. (1)
právní axiologie (6)
právní definice (1)
právní dějiny (4)
právní dokumenty (6)
právní důvod (1)
právní etnografie (1)
právní filosofie (1)
právní filozofie (2)
právní firma (1)
právní forma (1)
právní forma podnikání (1)
právní forma podnikání a o.. (1)
právní forma společnosti (1)
právní formy (6)
právní formy podnikání (2)
právní informace (1)
právní informační systém (1)
právní instituty (2)
právní jednání (2)
právní jednání podnikatele (1)
právní kodex (1)
právní kultura (4)
právní legislativa (1)
právní myšlení (1)
právní nároky (1)
právní následky (2)
právní normativní akty (17)
právní normy
právní obraty (1)
právní odpovědnost (2)
právní ochrana (7)
právní ochrana spotřebitele (1)
právní podání (2)
právní podmínky podnikání (1)
právní pojem (1)
právní postavení (2)
právní postavení manažerů (1)
právní postavení obecní po.. (1)
právní postavení odborů (1)
právní postavení společníků (2)
Právní postih (1)
právní pricipy (1)
právní problematika (1)
právní prostředky (3)
právní předpisy
právní předpisy škol (1)
právní rámec (1)
právní regulace (4)
právní řád (17)
právní řízení (1)
právní smlouvy (1)
právní stát (4)
právní stav (2)
právní systém (2)
právní systém angloamerický (1)
právní systém Evropské unie (1)
právní systémy (2)
Právní událost (1)
právní úkony
právní úprava (52)
Právní úprava (2)
právní úprava auditu (1)
právní úprava fúzí (1)
právní úprava platebního s.. (1)
právní úprava pojištovnict.. (1)
právní úprava reklamy (1)
právní úprava uzavírání po.. (1)
právní úprava v ČR (1)
právní úprava v EU (1)
právní úprava znalecké čin.. (1)
právní úpravy (4)
právní věda (8)
právní vymezení auditu (1)
právní vymezení procesu li.. (1)
Právní vztah (1)
právní vztahy (3)
právní základ výkonu rozho.. (1)
právní způsobilost (1)
právníci (1)
právnická (2)
právnická angličtina (4)
právnická encyklopedie (1)
právnická etika (1)
Právnická fakulta Univerzi.. (1)
právnická osoba
Právnická osoba (1)
právnická term (1)
právnická terminologie (1)
právnická učebnice (1)
právnické (2)
právnické fakulty (1)
právnické osoby (6)
právnické učebnice (1)
právnické výrazy (1)
právnické vzdělání (1)
právnický (3)
právnický slovník (4)
právnických a fyzických os.. (1)
právo (>99)
Právo (2)
právo – beletristické poví.. (1)
právo dědické (1)
právo duševního vlastnictví (1)
právo Evropské unie (1)
právo hmotné (1)
právo hospodářské soutěže (2)
právo informačních technol.. (1)
právo k průmyslovému vlast.. (1)
právo k vynálezu
právo mezinárodního obchodu (2)
právo mezinárodního odzbro.. (2)
právo na čest a důstojnost (1)
právo na eutanázii (1)
právo na informace (3)
Právo na informace (1)
právo na internetu (2)
právo na jméno (1)
právo na odpor (1)
právo na ochranu hospodářs.. (9)
právo na osobní soukromí (1)
právo na projednávání (1)
právo na slovní projevy os.. (1)
právo na tělesnou integritu (2)
právo na zdraví (1)
právo na život (3)
právo odzbrojení (1)
právo ozbrojených konfliktů (1)
právo pro maturitní studium (1)
právo procesní (2)
právo proti nekalé soutěži (1)
právo proti omezování sout.. (1)
právo průmyslového vlastni.. (4)
právo sociálního zabezpeče.. (2)
právo soukromé (1)
právo společností (1)
právo v IT (1)
právo ve vesmíru (1)
právo veta (1)
právo vlastnit majetek (1)
právo zástavní (1)
právo životního prostředí (1)
pravomoc (4)
pravomoc  správce daně (1)
pravomoc parlamentu
pravomoci (1)
pravomoci prezidenta repub.. (1)
pravomocná rozhodnutí (2)
pravopis (3)
praxe (25)
praxe logistiky (3)
praxie (1)
pražská města (1)
pražská nábřeží (2)
pražská náměstí (2)
pražská plynárenská (1)
pražská veřejná prostranst.. (2)
pražské mosty (2)
pražské parky (2)
pražské pivovary (1)
pražské ulice (2)
pre-intermediate (3)
pre-press (1)
predikace (1)
Predikce (2)
predikce (2)
predikce vývoje (1)
preferenční páry (1)
preferované vlastnosti IS (1)
prehistorie (3)
prekluze (4)
prepozice (1)
preprinty (29)
Presner, Lewis A. (1)
prevence (35)
prevence kriminality (1)
prevence pojistných událos.. (1)
prevence praní špinavých p.. (2)
prevence rizika (1)
prevence robberies (1)
prevence vnitrofiremní kri.. (1)
prevence vzniku pohledávek (1)
prevence zdraví (1)
prevention (1)
preventivní prohlídky (1)
preventivní údržba (1)
prezentace (42)
prezentace firmy (4)
prezentace informací (7)
prezentace směnky (1)
prezentační dovednosti (3)
prezentační technika (1)
prezentátor (1)
Prezident (1)
prezident (7)
prezidentská volba (1)
prezidentské právo veta (1)
prezidentský úřad (1)
PRIBOR (1)
Price Waterhouse (1)
pricing (4)
pricipy (1)
primární (1)
primární důvody krize (1)
primární mnohočetné nádory (1)
primární právo (1)
primární trh (1)
PRINCE2 (2)
Prince2 (2)
princip (1)
princip 2D počítačové graf.. (1)
princip metody credit scor.. (1)
princip pojištění právní o.. (1)
princip prevence (1)
princip priority (1)
principal (1)
principy (35)
principy a techniky účetni.. (1)
principy automatické ident.. (1)
principy fungování (1)
principy konstrukce (1)
principy pojišťovnictví (1)
principy sociologického vý.. (1)
principy správy spotřebníc.. (1)
principy učtování (1)
principy Webu 2.0 (1)
prioritní akcie (56)
prioritní osa (1)
priority (1)
pritiprávnost (1)
private banking (3)
private health insurance (1)
Privatizace (2)
privatizace (1)
privatizace bank (1)
privatizace bytů a domů (1)
privatizační strategie (1)
privátní banka (1)
privátní bankéř (1)
privátní bankovnictví (9)
privátní klient (1)
privátní klientela (3)
privátní zdravotní pojiště.. (1)
privátní značka (1)
Privilegovaná rakouská nár.. (1)
pro ekonomy (1)
probace (3)
probační  služba (1)
probační a mediační služba (2)
Probační a mediační služba (2)
probační služba (7)
probační úředník (1)
problém (2)
problém bytí (2)
problém člověka (2)
problém poznání (2)
problém rovnosti (1)
problematické aspekty (1)
problematika (4)
problematika fúzí (1)
problematika IDS (1)
problematika koučování (1)
problematika loupežného př.. (1)
problematika práva (1)
problematika řešení (2)
problematika stresu (1)
problematika veřejných dra.. (1)
problematika vzdělanosti (1)
problematika zastupitelnos.. (1)
problémové děti (1)
problémové chování (2)
problémové oblasti (1)
problémové sociální chování (1)
problémové učení (2)
problémové úvěry (2)
problémové vyučování (2)
problémoví zákazníci (1)
problémoví zaměstnanci (1)
problémy (6)
problémy a obtíže (1)
problémy a principy kompet.. (1)
problémy regulace bank (3)
problémy turismu (1)
problémy výletních plaveb (1)
procedura volby prezidenta.. (1)
procedury (1)
Proces (3)
proces
proces certifikace (1)
proces hledání (1)
proces hodnocení (1)
proces konsolidace (1)
proces koučování v praxi (1)
proces motivace (1)
proces organizování (1)
proces outsourcingu (1)
proces recruitmentu (1)
proces řízení (3)
proces řízení nákladů (1)
proces strategického řízení (1)
proces výběru zaměstnanců (1)
proces vyjednávání (1)
proces vymáhání (1)
proces výroby softwaru (1)
proces změny v podniku (1)
procesní analýza (1)
procesní členění (1)
procesní management (6)
procesní mapa (1)
procesní mapy (1)
procesní mnagement (1)
procesní model (3)
procesní modelování (1)
procesní otázky (1)
procesní práva (1)
procesní právo (2)
procesní program (1)
procesní rámec výběrového.. (1)
procesní řízení (6)
Procesní řízení (1)
procesní řízení v bance (1)
procesní úkony (1)
procesní zásady (1)
procesor (5)
procesor Intel (1)
process (1)
process management (1)
procesy (9)
procesy koordinace hospodá.. (1)
procesy projektového manag.. (2)
procurement (1)
prodávající (1)
Prodávající (1)
prodej (38)
prodej letenek (1)
prodej na splátky (42)
prodej podniku (2)
prodej s dobrým úmyslem (1)
prodej společnosti (1)
prodej stavebních strojů (1)
prodej zboží (1)
prodejce (3)
prodejci (1)
prodejní argumentace (1)
prodejní dovednosti (1)
prodejní komunikace (1)
prodejní plán (1)
prodejní politika (2)
prodejní porady (1)
prodejní procesy (2)
prodejní reklama (1)
prodejní síť (1)
prodejní sítě (2)
prodejní tým (1)
prodejny (38)
product launch (1)
product placement (1)
produkční funkce (1)
produkční management (1)
produkt (33)
produkt stavebního spoření (2)
produktivita (3)
produktivita práce (4)
produktivita vývoje (1)
produktová nabídka (1)
produktová politika (2)
produktová strategie (1)
produktové portfolio (3)
produktový management (1)
produktový mix (1)
produkty (25)
produkty bank (1)
produkty COBIT (1)
produkty finančního trhu (1)
produkty hypotečních úvěrů (1)
produkty investičního bank.. (1)
produkty Microsoft Dynamics (1)
produkty obchodních bank (1)
produkty přímého bankovnic.. (1)
produkty spotřebitelských.. (1)
produkty stavebního spoření (2)
produkty životního pojiště.. (1)
proexport (2)
proexportní politika (4)
profese (2)
profesiografie (1)
profesiogram (1)
profesionalita (2)
profesionální (1)
profesionální chování (1)
profesionální image (2)
profesionální komunikace (1)
profesionální náročnost (2)
profesionální techniky (1)
profesionální zákazník (1)
profesionálové (1)
profesní etika (3)
Profesní chování a komunik.. (1)
profesní kompetence (1)
profesní kvalifikační před.. (1)
profesní mlčenlivost (1)
profesní odpovědnost (2)
profesní odpovědnost za šk.. (1)
profesní rozvoj (1)
profesní růst (6)
profesní sebeobrana (1)
profesní uplatnění (2)
profesní úspěch (7)
profesní vývoj (1)
profesní život (1)
profil cestovního ruchu (1)
profil čínských turistů (1)
profil manažera (1)
profil společnosti (1)
Profile (1)
profilování zaměstnanců (1)
profily (1)
profily bank (1)
progamy Evropské unie (1)
prognostické metody (1)
prognostické modely (1)
prognostika (2)
Prognóza (1)
prognóza Mezinárodního měn.. (1)
prognóza poptávky (1)
prognóza pro společný trh (1)
prognóza rozvoje (1)
prognóza trhu (1)
prognóza vlivů (1)
prognóza vývoje Webu (1)
prognózování (1)
prognózy (2)
prognózy podnikání (1)
program (3)
program Erasmus (1)
program inkscape (1)
program Marketing (1)
program na podporu úspor e.. (1)
program SAPARD (3)
program slev a benefitů (1)
program zdokonalení komuni.. (1)
programátor (1)
programátor karet (1)
programátoři (2)
programovací jazyk (17)
programovací jazyk Forth (1)
programovací jazyky (7)
programovací procedury imp.. (1)
programování (31)
programové období 2007-2013 (1)
programové období 2007–2013 (1)
programové období 2014–2020 (1)
programové vybavení (50)
programové vyučování (2)
programový produkt (1)
programy
programy a projekty (1)
programy a projekty OECD (1)
programy a projekty spolup.. (1)
programy Evropské unie (1)
programy na podporu podnik.. (1)
programy na úpravu fotogra.. (1)
programy podpory (3)
programy podpory MSP (1)
programy politických stran..
programy státní podpory (1)
progresivní konstrukce (1)
progresivní materiály (1)
Progresivní materiály (1)
prohlížeče (2)
Procházková, Eva (4)
project (1)
project management (3)
Project Management Body of.. (2)
Project Server (1)
projector (1)
projekční plátna (1)
projekční test (4)
Projekt (2)
projekt (50)
projekt financování (1)
projekt firmy (1)
projekt hodnocení (1)
projekt MTool (1)
projekt občan (1)
projekt propagace (1)
projekt rekvalifikace (1)
projekt vyjednávání (1)
projekt výstavby (1)
projekt výzkumu (1)
projekt žadatele (1)
projektová dokumentace (2)
projektová fáze (1)
projektová metodika (1)
projektová rizika (2)
projektování (36)
projektové cíle (1)
projektové etapy (1)
projektové financování (3)
projektové portfolium (1)
projektové řízení (32)
Projektové řízení (1)
projektové vyučování (1)
projektoví manažeři (1)
projektoví řízení (1)
projektový (1)
projektový management (32)
Projektový management (1)
projektový manažer (2)
projektový plán řízení pro.. (1)
projektový plán výstavby h.. (1)
projektový trojimperativ (1)
projektový tým (4)
projektový záměr (2)
projekty (36)
projekty EU (1)
projekty financování (1)
projekty rozvoje (1)
projekty Světové banky (1)
projekty vzdělávání (1)
projev (2)
projevy (4)
projevy syndromu vyhoření (1)
Prokopenko, Joseph (1)
prokura (2)
proměna (1)
proměnné (4)
promítání (3)
promlčení (9)
promluva (1)
promotion (2)
pronájem (2)
pronájem rekreačního plavi.. (1)
pronajímané objekty (1)
pronajímatel (3)
pronásledování (1)
propagace (32)
propagace a nabídka (1)
propagace cestovního ruchu (1)
propagace investičních slu.. (1)
propagační materiály (1)
propagační strategie (1)
Propaganda (1)
propaganda (1)
properties (1)
property (2)
Property management (3)
property management (2)
Property Management System (1)
proplacení šeku (1)
propočty (1)
propojení (1)
propojení účetních jednotek (1)
propojování sítí (1)
prorůstová opatření (1)
prosazování etiky v praxi (1)
prosociální chování (1)
Prospektrum (5)
prosperita (4)
prosperující firmy (1)
Prostějovsko (1)
prostituce (2)
Prostor (1)
prostor bez hranic (1)
prostorová data (1)
prostorová statistika (1)
prostorové modelování (1)
prostorové plánování (1)
prostorové procesy (1)
prostředek (1)
prostředek směny (68)
prostředí (4)
prostředí Oracle Applicati.. (1)
prostředí výrobního závodu (1)
prostředky (1)
prostředky pro pojezd (1)
prostředky pro zdvih (1)
prostředník (1)
protection (1)
protekcionismus (2)
protektorát (2)
Protektorát Čechy a Morava (1)
protifašistický odboj (1)
protikorupční nástroje (1)
protikrizová opatření (1)
protikrizová politka (1)
protikrizový balíček (1)
protikrizový plán (1)
protiopatření (1)
protipovodňová ochrana (1)
protipovodňová opatření (1)
protipožární dveře (2)
protipožární ochrana (1)
protipožární ochrana bytů
protipožární opatření (1)
protipožární uzávěry (2)
protiprávní úkon (1)
protiprávnost (6)
protiradonová opatření (1)
protiterorismus (1)
protiteroristická nástroje (1)
protiteroristická opatření (1)
protiteroristická politika (1)
protiteroristické jednotky (1)
protiteroristické operace (1)
protokol (1)
protokol IPv6 (1)
protokol Radius a EAP (1)
protokol TCP/IP (2)
protokoly
proutkaření (1)
prováděcí vyhláška (1)
prováděcí zákony (2)
provádění zahraničního pla.. (1)
provedení díla (1)
Provident Financial, s. r... (1)
provider (1)
provize (1)
provizní prodej (1)
provnávací metoda (1)
provokace (1)
provoz (9)
provoz banky (1)
provoz kotelen (1)
provoz motorového vozidla (1)
provoz vozidla (4)
provozní financování (1)
provozní kapitál (1)
provozní management (1)
provozní náklady (4)
provozní řád (1)
provozní účetnictví (1)
provozní úvěry (1)
provozování (1)
provozovna (2)
provozuschopnost (1)
proximace (1)
prožívání (19)
prsy (2)
průběh auditu (1)
průběh rozhodcovského jedn.. (1)
průběh řízení (1)
průběh zástavního práva (1)
průběžný výzkum (17)
průjezdová klientela (1)
průměrné mzdy (1)
průměrný výdělek (1)
průmysl
průmysl a služby (1)
průmysl marketingového výz.. (1)
průmyslová demokracie (1)
průmyslová odvětví (2)
průmyslová politika (3)
průmyslová práva (4)
průmyslová psychologie
průmyslová rizika (3)
průmyslová televize (2)
průmyslové (1)
průmyslové areály (1)
průmyslové investice (1)
průmyslové návrhářství (3)
průmyslové objekty (2)
průmyslové podniky (1)
průmyslové pojištění (1)
průmyslové právo (4)
průmyslové řídící systémy (1)
průmyslové vlastnictví
průmyslové vzory (1)
průmyslové vztahy (1)
průmyslové země (1)
průnik na zahraniční trhy (1)
průprava (1)
průřezová analýza (1)
průvodce (25)
průvodce Excel (1)
průvodcovská činnost (2)
průvodcovské služby (93)
průzkum (2)
průzkum spokojenosti (1)
průzkum spokojenosti zákaz.. (1)
Průzkum spokojenosti zákaz.. (1)
průzkum trhu (9)
průzkum vzdělávání (1)
průzkumová analýza (1)
První investiční společnost (1)
první mince (1)
první pomoc (2)
první světová válka (1)
V závorkách je uveden počet výskytů každého termínu.